REGENERACE KRAJINY NUTNÁ PO STOPADESÁTILETÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE

České Republice chybí meze, remízky, rybníky, kanály, mokřady, listnaté a smíšené lesy a louky s rozmanitými divokými květy. Ty všechny nyní budeme společnými silami budovat.

SEZNAMTE SE DOBŘE S HISTORIÍ TOXICKÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY A S JEJÍMI NÁSLEDKY NA NAŠÍ KRAJINĚ A ZDRAVÍ ZEMĚ A JEJÍCH OBYVATEL.

POTŘEBUJEME ZELENÉ BYLINKY VŠUDE.
POTŘEBUJEME ZALÉVAT STROMY A KEŘE A VYSAZOVAT JE MASÍVNĚ. CHYBÍ NÁM CCA 1/3, ABYCHOM MĚLI SPRÁVNÉ KLIMA.
POTŘEBUJEME RYBNÍKY, REMÍZKY, MEZE, MOKŘADY A LISTNATÉ LESY.
POTŘEBUJEME VÍCE ZELENĚ VE MĚSTECH.
POTŘEBUJEME MASÍVNĚ SÍT PLEVELY A ALKALIZOVAT PÍSKOVÁNÍM A HYDOPONICKÝMI MINERÁLY, KTERÉ SE MUSÍ KONTROLOVAT PŘI VSTUPU DO ZEMĚ NA VÁLEČNÉ TOXCIKÉ LÁTYK JAKO JE FOSGEN.

VĚŘÍTE NYNÍ, ŽE NÁM SEM FAŠISTI DODÁVAJÍ ZDRAVOU ZELENINU A OVOCE?

DOCHÁZÍ ROPA, MEZINÁRODNÍ OBCHOD POMALU USTANE A UKOTVÍ SE V NEZBYTNOSTECH. MÁME ZDEVASTOVANOU ZELEŇ OBECNĚ A NEMÁME DOSTATEK FRESH POTRAVIN Z VLASTNÍ PRODUKCE.
NEBYLO BY MOUDRÉ BUDOVAT SOBĚSTAČNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A RYCHLE ZLEPŠOVAT PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ABYCHOM NEBYLI NEMOCNÍ?
NEBYLO BY DOBRÉ NAŘÍDIT ZALÉVÁNÍ?