INKARNAČNÍ DAŇ

Za výuku od TRINITY MELCHISEDEK jste absolutně povinováni zaplatit měsíční poplatek 1000Kč za osobu v rodině bez ohledu na věk od momentu zveřejnění našich webů. Všechny tyto peníze budou použity na sakrální mentální, pocitově-emocionální a fyzické osvícení obyvatel České Republiky a na obnovu jejich národní vlasti. Peníze přerozdělíme mezi vás podle vašich kolektivních i individuálních akutních potřeb a zásluh.

Těší nás náš zájem o bytosti boží.

PRAVDA PRAVD O STVOŘENÍ NAŠEHO SVĚTA PŘICHÁZÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ.

TRINITY MELCHISEDEK

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX.

DO VARIABILNÍHO SYMBOLU UVEĎTE SVOJE RODNÉ ČÍSLO.

Po určité době budeme losovat, kdo se dostane do naší blízkosti na jednu z našich HRADNÍCH PÁRTY, na kterých budeme prezentovat nové sakrální vědecké poznatky a budeme se sakrálně bavit, seznamovat a prostě se radovat z toho, že se máme. Všechny naše weby a shrnutí jejich obsahu najdete na ROZCESTNÍKU TRINITY MELCHISEDEK.

Weby se budou rozšiřovat a doplňovat a bude na nich vyhlašována poptávka po vaší spolupráci, soutěže, konkurzy a referenda. Tyto webové stránky jsou závazné pro celý národ český. Učitelé jsou povinováni doplnit žákům veškeré učivo o nové sakrální vědecké poznatky od ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA.

Všichni obyvatelé České Republiky po zveřejnění všech základních informací budou povinováni vyplnit testy nových znalostí, neboť na nich závisí všechny fyziologické procesy v těle a jsou na ně vázány dlouhověkost a pevné zdraví. 

Budou je vyplňovat u RODINNÉHO LÉKAŘE.