NÁBOŽENSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

PANACEJSKÉHO JAZYKA ČESKÉHO

DEFINICE NOVÝCH SLOV