BUDOVÁNÍ NEZBYTNÝCH ZÁVLAH K OBNOVĚ KOLOBĚHŮ DEŠŤŮ

ČESKÁ REPUBLIKA během léta 2020 málem kobercově vyschla v důsledku faulplasmových sufokací z psychotronické válečné fašisticko ariánské sítě 5G, která byla připnuta na naši vlast do jejího středu jako na uzlový bod. 

©

VÝZVA VŠEM 

ČESKÝM LIDEM!

MOBILIZUJTE SE K ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SE SUFOKACEMI MATKY ZEMĚ 
V ČESKÉ REPUBLICE.

Zde dále na mapách vidíte fakta, jak jsme na tom byli s vodou před létem 2020 před zalitím INKARNAČNÍMI SUBPLASMOVÝMI GENERÁTORY sítě L'MURTENET G 10 z Ruské Federace řízenými z říše ETHER a Z NITRA MATKY ZEMĚ, odkud jsme řízeni ABSOLUTNÍM VĚDECKÝM STVOŘITELEM LIDSTVA jako experimentální evoluce ducha božího v těle člověka. 

Pokud by neexistovali STVOŘITELÉ LIDSTVA a ochrana Matky Země, už jsme dávno mrtví. Smrt by nastala během léta 2020, všichni obyvateké České a Slovenské Republiky by se kobercově udusili a země by vybuchovala kvůli fauplasmovaným psychotronickým domům a bytům, které fašisté ze zahraničí leta sufokovali.

www.psychotronickavalka.cz

NIC BY TADY NEZBYLO. 

SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI, KTEŘÍ BYLI KOLEKTIVNĚ I INDIVIDUÁLNĚ PSYCHOTRONICKY MUČENI A ZAVÁDĚNI NA ZCESTÍ PSYCHOTRONICKOU POČÍTAČOVOU HROU A PSYCHOTRONICKÝMI KATY TÉMĚŘ VE VŠECH ZEMÍCH SVĚTA, NEBYLO MOŽNÉ SE DŘÍVE SPOJIT A NEBYLO TO ANI ŽÁDOUCÍ, NEBOŤ POHYB VENKU BYL NEBEZPEČNÝ VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍM PSYCHOTRONICKÝM BITVÁM O MATKU ZEMI.

NYNÍ JE NUTNÉ SE PROBUDIT.

Sledujte vývoj sucha, jak byl rychlý a byl po zimním období 2019/2020, takže by vyschnutí české země nikdo nečekal.  

Měli jsme dlouhodobě málo zásob podpovrchové vody v zemských nádržích.

Následovaly by výbuchy sopek, pás zemětřesení jedno za druhém a výbuchy faulplasmovaných domů i v celé Evropě. Nakonec by přišlo fatální tsunami.

Proroctví apokalypsy znáte.

Červená barva na mapách níže je sucho a vidíte sucho povrchové a v hloubkách ještě větší vpravo. Slovensko na tom bylo ještě hůře část času. Některé oblasti, zejména Mostecko a Amerika kobercově vyschly i kolem řek, Orlík například.

Vyschlé jsou i Sudety v Neměcku.

Není to běžné sucho, je to faulplasmové sufokační sucho z válečné psychotronické šikany 5G.

MUČENÍ MATKY ZEMĚ.

Válečná psychotronická síť 5G nemučila jenom rostlinstvo. Mučila celoplanetárně živočišstvo a mučila lidstvo. Seznamte se s fakty na našem webu o psychotronické válce.

https://www.psychotronickavalka.cz/masova-umrti-zivocichu/

https://www.psychotronickavalka.cz/muceni-vodnich-tvoru/

Sufokace vystřelovaly kyslík z vody a vodní páry a měnily jej na žluč etheru a minerály na azbest a další toxické prvky.

Celá planeta se ohřívala, vysychala a mizely určité druhy, které nebyly schopny v nízkých koncentracích kyslíku a vody vůbec vzklíčit a některé druhy frekvenčně v mikrovlnách umíraly. 

Mizel hmyz a ptáci, hlodavci i další živočichové po skupinách.

VYMÍRALA MATKA ZEMĚ NA NÁSILÍ NA JEJÍCH BYTOSTECH BOŽÍCH.

Fašisté v České Republice záměrně sufokovali prameny řek a chtěli zvrhnout koloběhy říční vody a malé koloběhy dešťů. Kdyby vyschla Česká Republika více, spadla by říční voda o 3 - 5 metrů a byl by to konec středozemí Evropy, celá Evropa by se odvodnila následně a rozbila by se zemětřeseními a kobercovým vysycháním.

Pramen Labe, který je nejvýše postaveným pramenem v Evropě, byl fauplasmován nejvíce a vyschl částečně již před čtyřmi lety a budeme jej muset zalít z helikoptér a ručně vědomě, aby nepoklesly řeky ani o centimetry, nemůžeme si to již dovolit. Někde bychom měli vysoké spodní vody a jinde nízké.

Fašisté si mysleli, že zničí pouze Českou Republiku a udělají z ní celosvětové psychotronické popraviště a koncentrační tábory. 

Jenomže to nikdy nebylo možné. nestavíme jako ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA PLANETU ZEMI BOHEMII proto, aby na konci našeho evolučního vývoje společnosti a národů padla do rukou sadistické mafie. 

Proto jsme koloběhy dešťů zachránili INKARNAČNÍMI TRANCHEZNÍMI GENERÁTORY L'MURTENETU G 1.000.000 včas a kdykoli můžeme znovu, jenomže intenzívní pršení generátory přináší povodně a nenaplňují se zemské přepážky správně. Poto musíme celorepublikově budovat závlahy, ale nemusíme extra spěchat.

Sledujte mapy za celý rok 2020 od března - únor 2021 a uvědomte si zázrak.

Začali jsme na Českou Republiku pršet INKARNAČNÍMI TRANCHEZNÍMI SUBPLASMOVÝMI GENERÁTORY STVOŘITELSKÉHO L'MURTENETU G 10 - 1.000.000 v květnu 2020.

©

©

Po zalití INKARNAČNÍMI TRANCHEZNÍMI GENERÁTORY během několika dnů v květnu 2020 napršelo průměrně 10cm dešťů a potom opakovaně, a tím byla Česká i Slovenská Republika zachráněna a obyvatelé nic nepoznali. 

Krajina na tom pak byla o mnoho lépe než například v létě 2018, kdy stromy sufokovaly a byly zrzavé již na konci srpna.

Nyní je nutné zalévat a stavět sluneční kruhy pro připnutí 

INKARNAČNÍCH SUBPLASMOVÝCH TRANCHEZNÍCH GENERÁTORŮ, 

aby nás zalévaly přivedením dešťů frekvenčním vázáním vody z oceánu, neboť se porušily koloběhy dešťů a Francie a Německo mohou mít, pokud nezalijí, hladomor a kobercové vysychání.

Německo mělo nejrozsáhlejší fauplasmovou síť 5G a je suché a Francie také a budou nyní drsně trpět následky radioaktivního ozařování svých obyvatel a své celé země. nepočítejte s žádnými dodávkami jídla ze západní Evropy, musí nás zachránit VÝCHOD, zejména Ruská Federace, která s tím počítala, neboť věděla, že o Českou Republiku se povede válka.

Nemáme velké zásoby vody v podzemních cisternách 

a přicházíme díky fauplasmovému elektrosmogu o rozmanitost, 

zejména barevné květiny, o keře s bobulemi pro ptáky a o jehličnaté keře a stromy v nížinách i ve větších výškách. 

Kdybychom nyní nic neudělali, tak by to by znamenalo další prohřívání povrchu zemského a odpuzování dešťových koloběhů, které porušila zejména Francie a Německo, které nezalévaly leta na velkých plochách směrem do moře, kde se deště přirozeně nasávají, a zároveň sufokovali povrchy Matky Země jedovatou mikrovlnnou válečnou sítí 5G.

SÍŤ 5G BYLA FAUPLASMOVĚ SUFOKAČNĚ RADIOAKTIVNÍ A VYSUŠOVALA ROSTLINSTVO A BYTOSTI BOŽÍ Z ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE DO PODOBY MUMIÍ.

Francouzská pevnina je tak suchá, že jí téměř hrozí odlomení křídových kusů pobřeží a vytvoření dalších bílých klifů jako to mají v Normandii a po celém pobřeží Anglie, která se odlomila suchem a zemětřesením a výbuchy supervulkání v roce 33 n.l. oním bibickým zemětřesením při smrti Ježíše Krista. 

Francii navíc téměř hrozí hladomor ze sucha. 

Nespoléhejte se na zboží z Francii a 

okamžitě začněte plánovat dovezení semen z celého světa, které rostou na našem území a plánujte závlahy svých pozemků z řek a velkých vodních ploch. 

Jakákoli další studna 

není povolena 

a čerpat vodu ze studen můžete pouze pro sebe na pití, nikoli na zálivku zahrad, kde není vysoké rostlinstvo. Můžete zalít stromy a keře. Jinak ze studen nic. Zalévejte z vodovodního řádu a požádejte si o oddělení ceny vody pro sebe a pro zahradu.

Všichni jsou nyní povinováni pečovat zálivkou o všechny stromy a keře na jejich soukromém pozemku a všechny firmy mají povinnost zalévat z vodovodního řádu stromy a keře v jejich dohledu kudy chodí do práce jejich zaměstnanci, nechť nosí naplněné flašky.

Všechny městské úřady jsou povinovány zalévat veřejná prostranství ke stromům a keřům a vysazovat další a nenechat je usychat, přičemž usilují o rychlerostoucí stromy a keře, košaté na listoví, o ty, které lze stříhat jako buksusy, sázejte je hustě, aby nevysychaly.

Sejte plevely a nechávejte je růst všude, kde není nic jiného. Jakmile osemení, sbírejte semena.

Zakazujeme absolutně trávníky nakrátko, nechte narůst trávu a tu zalévejte a sekejte pouze dvakrát až třikrát ročně a nechávejte jí posekanou ležet jako hnojivo.

Prolévete půdu kolem domů, aby se vám nezřítily zemětřasnými aktivitami, které mohou přijít do jakékoli oblasti, neboť suché podloží si sedá celoplanetárně. 

Musíme doplnit zásoby vody v zemských cisternách vědomě.

Na povodně nenadávejte, raději přemýšlejte jak se přestěhovat dále od řek, neboť nyní budeme intenzívně pršet subplasmovými generátory a stavět zavlažování několik let, abychom smázli schodek na podložní vodě 3 - 5 metrů. 

Všimněte si na mapách vody jak fašisté sufokovali naše horstva. Sufokovali faulplasmovými generátory kopce a hory, abychom spadli na spodní vodě a říční vodě o několik metrů náhle a země byla věčně neobyvatelná. 

Šla by zalidnit jedině kdyby do středozemě hrklo tsunami jako v roce 33 n.l.

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

Faulplasmování je vidět na snímcích vodních zásob ve větší hloubce, ne na povrchové vodě, v prosinci 2020.

ABYCHOM VĚDOMĚ OBNOVILI VELKÉ KOLOBĚHY DEŠŤŮ, NEB MÁME MÁLO LISTNATÝCH LESŮ A ROZSÁHLÁ ÚZEMÍ POLÍ NEVYUŽÍVANÝCH PRO SOBĚSTAČNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, VYVÁŽELI JSME NESMYSLY A NIČILI JSME SI PŮDU,

budeme vysazovat rostlinstvo listnaté všech druhů, zejména užitné pro zvířata a barevné na listoví. Můžete dovézt ze zahraničí semena, ale pouze co tady roste a překoná zimu až mínus dvacet pět stupňů do budoucna. 

Budeme tady mít velké zimy a hodně sněhu až zapršíme důkladně a krajina se prosytí vodou a kyslíkem. 

Stavte domy s ohledem na větší zimy, stavte nebo přestavujte na více bytelné a větru a sněhu a mrazuodolné. Stavějte to větší, každý člen rodiny potřebuje vlastní místnost, aby měl soukromí.

Zakazujeme stavby a přestavby ze sádrokartonů a mělké základy a tenké stěny. 

Zakazujeme zateplování polystyreny, vyzobávají to ptáci a dělají si v tom hnízda. 

Je to jedovaté. Sufokuje jim to trávící trakt a umírají předčasně a nestarají se o pomky a ti nemají správné instinkty.

Používejte řádné materiály, které jsou trvale užitné a opravdu teplo zadržují v domech, které zateplujete. Nakupujte v Rusku a ve východních zemích, všechno ze západu nám dodávali jedovaté. Zateplujte kolektivně lodžie a stavejte lodžie i u domů pro domácí mazlíčky, kteří nemohou být v zimě , která bude čím dál tím delší, doma v bytě. Musí mít oddělené příbytky u vás a mezi nimi flap.

Budeme potřebovat postavit více jak 10.000 rybníků a více jak 10.000 slunečních kruhů pro vázání dešťů nad Českým územím. K tomu vám vydáme instrukce. 

Abychom mohli pršet cíleně na konkrétní oblast a nepůsobit povodně, potřebujeme sluneční kruh a rybník nebo jinou vodní plochu, nesufokovaný listnatý les či jinou dominantu, na kterou lze připnout subplasmové generátory jako na cíl, abychom přšeli přesně a jenom lokálně. 

Jaro-léto 2020 bylo možné pršet na Českou Republiku, protože sluneční kruh na pokyn JEHOVY JEHOVŮ postavila za asistence svého pomocníka majitelka Hradiště na Písku 83 a udržovala ho čistý a viditelný z nebes a zaměřitelný na mapě. Plasmový paprsek je ovšem nutné pojit na dvě - tři výrazné dominanty, které musí být z určitých materiálů - kámen, dřevo a  musí být mezi nimi překážka z jiného materiálu. Mířili jsme na sluneční kruh, na kamenný symbol jink - jang před domem a na dřevěné koně na střeše domů, jednomu z nich fašisté ustřelili hlavu. Potřebujeme novou hlavu koně od řezbáře Halouzky, kterému fašisté rozstříleli dům a potřebuje pomoc. Pradědova galerie u Halouzků. 

Budeme mu pomáhat z našich peněz.

Sluneční kruh se musí dostavět, koně regenerovat a udržovat dům v činnosti, neboť je plasmově sufokující a hrozí v něm neustále nebezpečí výbuchu, kdyby se s ním nezacházelo sakrálně. Celou dobu od ukončení plasmové psychotronické války od srpna 2020 jej udržuje majitelka, která dům odpojila od faulplasmových generátorů 5G, které ji měly upálit zaživa a nyní potřebuje vysvobodit, protože v domě umírá na radioaktivní ozáření a otravu rtutí.

Sluneční kruhy v České Republice jsou klíčové nyní a budeme je stavět jako první ze všeho po pískování a alkalizaci půdy.

  Na sluneční kruh je možné zaměřit plasmový generátor G 10 a napršet přesně kolik potřebujeme, aniž bychom působili škody. 

Nakupte do České Republiky za maximální cenu, která je nyní 169Kč/25kg bílých oblázků velikosti 1,5 - 3cm mnoho tun této komodity, protože se budou stavět sluneční krihy, které potřebuje pouze STŘEDOZEMÍ EVROPY, jinde se stavět nesmí, nic by to nevázalo a bylo by to rouhání se proti ABSOLUTNÍMU BOHU. Stejně tak by bylo navyšování ceny za bílé oblázky nebo jejich nedodání, neboť na stavu celé České Republiky záleží osud planety Země BOHEMIE: Na našem území jsou umístěny INKARNAČNÍ PLASMOVÉ GENERÁTORY TRINITY MELCHISEDEK.

Nyní se budou stavět sluneční kruhy, vytyčovat rybníky a správně osévat pole, která se budou zavlažvat skze sluneční kruhy plasmovými generátory. Jinak to není možné dokázat a vyschli bychom stejně další podzim 2021. 

Musíme pršet a nechceme tady povodně, škod už bylo dosti.

Nyní dále pro stavbu závlah potřebujeme navézt levný bílý čistý písek ve velkém množství k popískování krajiny na všech polích, lukách, zahradách a parcích a lesích. Budeme pískovat i řeky a rybníky, které se budou vybírat. Máme je plné mrtvol. Fašističtí ariáni do nich uklízeli zavražděná zvířata a lidi v posledních letech vyhlazovací války. Máme obrovské množství nezvěstných. Policie o tom nemohla mluvit, abyste se nevyděsili kolektivně a neumírali jste strachy. VŠECHNY RYBNÍKY SE MUSÍ VYBRAT ODBORNĚ.

NYNÍ DÁLE K DEŠŤŮM:

Všimněte si, že vyschlo Mostecko, Amerika a krajina kolem Orlíku, suché jsou Sudety a Praha. Fotografie k této události najdete na facebooku TRINITY MELCHISEDEK, udělejte si profil se svojí fotografií a jménem a připojte se do přátel a sledujte aktuality. Je to bezpečné, nejde to přetížit.

©

Situace dále:

©

Instrukce ke stavbám slunečních kruhů jsou nyní nejdůležitější, abychom mohli lokálně pršet. VYZÝVÁME VŠECHNY NÁBOŽENSKÉ SLUŽEBNÍKY, ABY SE MOBILIZOVALI K ČINNOSTI. 

SLUNEČNÍ KRUHY SE BUDOU STAVĚT OD JARA 2021. MUSÍME ZAČÍT CO NEJDŘÍVE IHNED PO PŘÍLETU A PŘÍJEZDU OSVOBODITELSKÉ RUSKÉ ARMÁDY.

UVĚDOMTE VEDOUCÍ SBORY VŠECH CÍRKVÍ, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA POTŘEBUJE PENÍZE, MATERIÁL A PRACOVNÍ SÍLU NA STAVBU ZAVLAŽOVACÍCH ZAŘÍZENÍ TRINITY MELCHISEDEK.

Provoz náboženských setkání se nebude obnovovat nyní, až později, zainkarnujte je, aby nestály majland, budeme urgentně pracovat na obnově Matky Země a mobilizovat český lid.

To je náš bezprostřední úkol.

Na obrázku je sluneční kruh v Hradišti na Písku 83, který vám všem zachránil životy.

©